Završetak projekta

Sa krajem godine, uspješno smo završili projekt, čije se provođenje odvijalo kroz cijelu 2022. godinu.
Podsjetimo, AIDA Hrvatska je u sklopu Europskog projekta za jačanje kapaciteta lokalnog OCD-a kroz aktivnosti ronjenja na dah, sa idejom sudjelovanja i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini, provela niz teorijskih i praktičnih radionica.
Tako su se održale radionice iz javnog govorništva, nastupanja u javnosti i komunikaciji s drugima, edukacija na temu tehnika disanja, teorijskog znanja o ronjenju na dah, te praktični dio vježbi na bazenu i u konačnici u moru.
Na teorijskom dijelu obuke tijekom zime, stručni su predavači prenijeli teorijska znanja kao uvod u praktični dio. Posebno je bilo zanimljivo prenositi znanje pripadnicima Vatrogasnih postrojbi, HGSS-a i Spasilačnih službi s područja Primorsko-goranske županije koji su brojnim pitanjima iskazali interes za nadopunom svojih profesionalnih vještina.

 

Završni dio projekta se održao u akvatoriju Krka, kroz vježbe ronjenja I spašavanja iz vode.
Posebno je zanimljivo da je u sklopu projekta kreiran online alat za samopomoć koji je namijenjen kao podrška pripadnicima ranjivih skupinama, ali i svim ostalima kojima je potrebna podrška u nošenju sa svakodnevnim stresom. Alat sadrži tehnike meditacije i različite mentalne tehnike koje se koriste u ronjenju na dah, te tehnike ovladavanja javnim nastupima i interakcijama s ljudima. Alat omogućuje svim zainteresiranim osobama pregledavanje i uvježbavanje predstavljenih tehnika koje doprinose povećanju kvalitete svakodnevnog života pojedinaca kroz kvalitetnije opuštanje, bolje spavanje, efikasniji odmor i regeneraciju organizma, kao i smanjenje anksioznosti, straha, stresa i nošenja s teškim situacijama u svakodnevnom životu.
 
Iz medija:
 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatska.

 

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge AIDA Hrvatska