Nastavljamo s objavama aktivnosti koje su u ovom period odrađene u sklopu projekta. Održano je I nekoliko edukacija na temu tehnika disanja za pripadnike javnih službi. Na teorijskom dijelu obuke, stručni su predavači prenijeli teorijska znanja kao uvod u praktični dio. Sudjelovalo je ukupno 16 polaznika, pripadnika Vatrogasnih postrojbi, HGSS-a i Spasilačnih službi s područja Primorsko-goranske županije. Polaznici su brojnim pitanjima iskazali interes za nadopunom svojih profesionalnih vještina.

 Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske.