Od 04-06.03. 2022.u Rijeci na bazenima Kantrida je u sklopu projekta Jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a kroz aktivnosti ronjenja na dah, održana radionica na temu unaprijeđivanja javne svijesti I aktivnosti, zagovaranja rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno uslijed kriznih situacija kroz radionicu ronjenja na dah.
Prenosimo djelić atmosfere i sretna lica polaznika. Ukupna vrijednost projekta je 467.600,00 HRK, a projekt će se provoditi do kraja 2022 godine uz suradnju sa partnerom projekta Centar za Aktivnosti Krk.
Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost Aida Hrvatske.