Od 01-02.09.2022 nastavili smo s edukacijom u akvatoriju Krka. Proveo se praktični dio tečaja i primjene usvojenih znanja u realnim uvijetima za pripadnike javnih službi u funkciji spašavanja Ovaj put su sudjelovale dvije grupe polaznika, ukupno 16 članova javnih službi spašavanja. Podsjetimo, radionice su u sklopu projekta Jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a kroz aktivnosti ronjenja na dah,sudjelovanja i suradnja OCD-a s tijelima javne vlasti u razvoju strategija i inovativnih alata za upravljanje kriznim situacijama na lokalnoj razini.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske.