Praktični dio obuke javnih službi spašavanja. ?? 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Aida Hrvatska.