Praktični dio obuke javnih službi spašavanja. 🤩🥳 
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske.
Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Aida Hrvatska.