U sklopu projekta jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a kroz aktivnosti ronjenja na dah, proveli smo oposobljavanje volontera na temu javnog govorništva, nastupanja u javnosti i komunikaciji s drugima. Osposobljavanje je održano kroz nekoliko radionica za 10 polaznika/volontera na kojima su volonteri stekli korisna znanja i vještine koje će koristiti u daljnjem tijeku projekta, ali u svom daljnjem volonterskom radu. ? Naši vrijedni volonteri i predavači.

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Aida Hrvatska