Jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a kroz aktivnosti ronjenja na dah

Svrha ovog projekta je osnaženje kapaciteta organizacija civilnog društva za provedbu aktivnosti usmjerenih na potrebe lokalne zajednice. Prijavitelj, kao i Partner na ovom projektu, funkcioniraju na području RH kao neprofitne udruge koje se bave promoviranjem sportskih aktivnosti, prvenstveno ronjenja na dah, ali i ostalih aktivnosti koje doprinose psihofizičkom razvoju pojedinaca i podižu razinu zdravlja te imaju ulogu u podizanju svijesti o važnosti navedenih aktivnosti za cijelu zajednicu.

 

Osnovni problem koji se adresira ovim projektom jesu problemi s povedbenim kapacitetima OCD-a, uzrokovani pandemijom Covid-19 koja je onemogućila obavljanje osnovnih djelatnosti. Projektne aktivnosti odnose se na stručne edukacije u polju ronjenja na dah, s ciljem unaprjeđenja rada OCD-a koje su važne u lokalnim sredinama te obrazovanja i jačanja kapaciteta OCD-a za rad u kriznim situacijama na lokalnoj razini. Ostale aktivnosti obuhvaćaju edukacije članova Prijavitelja i Partnera na temu prikupljanja finacijskih sredstava i zakonodavnog okvira djelovanja.

 

Naziv projekta: Jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a kroz aktivnosti ronjenja na dah
Šifra projekta: UP.04.2.1.11.0133
Naziv korisnika: AIDA Hrvatska, udruga za organiziranje natjecanja u ronjenju na dah
Naziv partnera: Društvo za sportsku rekreaciju „Centar aktivnosti Krk“
Ukupna vrijednost projekta: 467.460,00 HRK
Sufinancirano sredstvima ESF-a: 397.341,00 HRK
Sufinancirano sredstvima Ureda za udruge Vlade RH: 70.119,00 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 23.12.2021. – 23.12.2022.
Kontakt osoba: Mateja Radulović mateja.radulovic86@gmail.com

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za udruge Vlade Republike Hrvatska.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge AIDA Hrvatska