PROJEKTI

Završetak projekta

Završetak projekta

Sa krajem godine, uspješno smo završili projekt, čije se provođenje odvijalo kroz cijelu 2022. godinu. Podsjetimo, AIDA Hrvatska je u sklopu Europskog projekta za jačanje kapaciteta lokalnog OCD-a kroz aktivnosti ronjenja na dah, sa idejom sudjelovanja i suradnja...

Alat za samopomoć

Alat za samopomoć

U sklopu projekta smo kreirali online alat za samopomoć koji je namijenjen kao podrška pripadnicima ranjivih skupinama, ali i svim ostalima kojima je potrebna podrška u nošenju sa svakodnevnim stresom. Alat sadrži tehnike meditacije i različite mentalne tehnike koje...

Praktični dio – 2. dio

Praktični dio – 2. dio

Praktični dio obuke javnih službi spašavanja.   Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Projekt je sufinancirao Ured za Udruge Vlade Republike Hrvatske. Sadržaj objave isključiva je odgovornost udruge Aida Hrvatska.

Praktični dio tečaja

Praktični dio tečaja

Od 01-02.09.2022 nastavili smo s edukacijom u akvatoriju Krka. Proveo se praktični dio tečaja i primjene usvojenih znanja u realnim uvijetima za pripadnike javnih službi u funkciji spašavanja Ovaj put su sudjelovale dvije grupe polaznika, ukupno 16 članova javnih...

Vježbe ronjenja i spašavanja

Vježbe ronjenja i spašavanja

U akvatoriju Krka, od 27.-31.08.2022, naši su volonteri nastavili edukaciju kroz vježbe ronjenja i spašavanja iz vode. Na radionicama je sudjelovalo 10 volontera, a osmjesi govore sve. :)Uvjeti na moru su bili idealni, a polaznici su uz instruktore uživali u učenju i...

Tehnika disanja – praktični dio

Tehnika disanja – praktični dio

Praktični dio radionica na temu tehnika disanja održan je na bazenu Kantrida. Polaznici su mogli isprobati usvojena teorijska znanja u praksi, u strogo kontroliranim uvjetima. S oduševljenjem su pomicali osobne granice te se na ovaj način adekvatno pripremili za...

Tehnika disanja teorijski dio

Tehnika disanja teorijski dio

Nastavljamo s objavama aktivnosti koje su u ovom period odrađene u sklopu projekta. Održano je I nekoliko edukacija na temu tehnika disanja za pripadnike javnih službi. Na teorijskom dijelu obuke, stručni su predavači prenijeli teorijska znanja kao uvod u praktični...

Radionica unaprijeđivanja javne svijesti i aktivnosti

Radionica unaprijeđivanja javne svijesti i aktivnosti

Od 04-06.03. 2022.u Rijeci na bazenima Kantrida je u sklopu projekta Jačanje kapaciteta lokalnih OCD-a kroz aktivnosti ronjenja na dah, održana radionica na temu unaprijeđivanja javne svijesti I aktivnosti, zagovaranja rješavanja potreba ranjivih skupina, posebno...